Pokyny pro odebírání a transportování vzorků
 

Laboratoř dodá smluvnímu veterinárnímu lékaři na vyžádání laboratorní odběrový materiál zdarma.